PIRMSSKOLAS GRUPAS 2020./2021. mācību gadā

Vecumposms 1,5 – 2 gadi

Sveiki, esam mazās Spārītes jaunu zinību ceļa sākumā. Kuras iepazīstās ar rotaļu biedriem, dienas ritmu un izzinošo posmu. Patīk rotaļāties svaigā gaisā un cienāties ar gardajām avenēm. 

Pedagogs: Luīze

Pedagoga palīgs: Anda, Jana

Vecumposms 1,6 – 2,6 gadi
 

Mēs esam aktīvi un mīļi bērni. Mazajām vardītēm patīk pavadīt laiku svaigā gaisā , izzināt pasauli , aktīvi darboties – lēkt un skriet. Bet visvairāk mums patīk būt mīlētiem. Kvā, kvā, kvā.

Pedagogi: Madara

Pedagogu palīgs: Katrīna, Krista

Vecumposms 2 – 3 gadi

Mēs esam paklausīgi, izpalīdzīgi un labi. Mums patīk grābt lapas un palīdzēt Jānītim, spēlēties un doties pastaigās.

Pedagogi: Ilze, Dārta

Pedagogu palīgi: Linda

Vecuma posms 2 – 3 gadi

Mēs esam atvērti pasaules izzināšanai. Cītīgi strādājam un turamies kopā!

Pedagogi: Ita, Anete

Pedagogu palīgs: Anna

Vecumposms 3 – 4 gadi

Mēs esam jautri, zinātkāri, aktīvi un lēkājoši sienāzīši, kuriem patīk zīmēt, rotaļāties, dziedāt un sportot. Esam gatavi apgūt zināšanas, lai izaugtu lieli un gudri. Novēlam mums visiem būt tik pat jaukiem, smaidīgiem, atsaucīgiem un radošiem. Mazie, aktīvie sienāzēni.

Pedagogi: Diāna, Kristīne

Pedagogu palīgi: Ilze

Vecumposms 3,5 – 4,5 gadi

Minču grupiņas bērni ir zinātkāri, radoši un draudzīgi.

Pedgogi: Ināra, Nora

Pedagogu palīgs: Kitija

Vecumposms 3 – 4 gadi
 
Mēs esam skudriņas. Mēs esam čakli, žigli un mums patīk darboties komandā!
 
Pedagogi: Aksana, Aiva

Pedagogu palīgs: Elīna

Vecumposms 4 – 5 gadi

Mēs esam katrs ar savu neatkārtojamo raksturu un plašo sirdi. Gatavi atklāt jaunas lietas, mācīties un augt kopā. Mums patīk pastaigas saulainās, tā arī lietainās dienās, kad varam vērot savu atspulgu lietus peļķē.

Pedagogi: Katrīna, Ilva

Pedagogu palīgs: Dace

Vecumposms 4 – 5 gadi
 
Esam uzsākuši nopietnu ceļu pretī skolai. Liela interese ir par burtiem, lasīšanu un rēķināšanu. Esam lieli bērni, kuri vēlas pavadīt aktīvi dienu.
 

Pedagogi: Agita, Katrīna

Pedagogu palīgs: Ilze

Vecumposms 5-6 gadi
 
Grupas zēni un meitenes ir aktīvi un draudzīgi bērni, kas katru dienu vēlas uzzināt ko jaunu.
 

Pedagogi: Elīna, Rasa

Pedagogu palīgs: Anitra

Vecumposms 6 – 7 gadi
 

Pūcītes ir gudrinieki un zinātkāri bērni. Mums patīk būt aktīviem, sportiskiem un ikdienu pavadīt jautri. Mēs gatavojamies skolai mācoties lasīt un rēķināt. Novēlām visiem “Vinnija” bērniem būt priecīgiem un zinātkāriem.

Pedagogi: Zanda, Karīna 

Pedagogu palīgs: Ilva

Pirmsskolas grupiņu dienas kārtība:

  • 08:00 Bērnu sagaidīšana
  • 08:45 Brokastis
  • 09:05 Vispārizglītojošās nodarbības
  • 10:00 – 11:00 Dodamies āra pastaigā
  • 11:20 Ēdam pusdieniņas
  • 12:00 – 15:00 Miedziņš nāk
  • 15:45 Launadziņš
  • 16:00 – 17:45 Rotaļas, individuālais darbs ar bērniem, interešu izglītības nodarbības, pēcpusdienas pastaiga (no aprīļa līdz oktobrim), vecāku sagaidīšana
  • 18:00 – 19:00 Dežūrgrupas laiks