Mārtiņdiena

Kad rudens ienāk sētiņā un visi darbiņi padarīti…
 
Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
 
Vinnija bērni iet uz mežu, gatavo Mārtiņdienas maskas, veido un rotā Mārtiņdienas simbolu – gaili, min mīklas, skandē tautasdziesmas, klausās teikas, ticējumus un sveic mūsu pašu brašos Mārtiņus.
 
Visi saka, visi saka:
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena;
Kad varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!
 
Dienu noslēdz ar jautrām rotaļām un spēlēm.
 
Ej, Mārtiņ, ej, Mārtiņ,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.
 
Uz tikšanos nākamgad, Mārtiņos!  #Vinnijs #Ekoskolas #gadskārta #Mārtiņi