Atskats uz paveikto

Vinnija audzēkņi jau vairākus gadus piedalās Eko skolas programmā, kur iepazīst un risina dažādas ar vidi saistītas problēmas, lai padarītu apkārtējo vidi ilgtspējīgāku un izglītotu apkārtējo sabiedrību. Lielāki un mazāki Vinnija bērni ir iepazinuši šādas tēmas:
• Mežs;
• Transports;
• Atkritumi;
• Ūdens;
• Skolas vide un apkārtne;
• Veselīgs dzīvesveids;
• Klimata pārmaiņas;
Eko skolas tēmas palīdz izzināt ļoti nozīmīgas ar vidi saistītas problēmas, un bieži vien ar skolotāja palīdzību rodas radoši risinājumi, kā uzlabot vai pretēji samazināt, kādu noteiktu problēmu. 2019./2020 mācību gadā Vinnija audzēkņi izpētīja “Atkritumu” tēmu, iepazinās ar atkritumu veidiem, kā arī sniegt lietām otro elpu, aktīvi iesaistījās arī audzēkņu vecāki, kuri tika aicināti piedalīties dažādās darbnīcās un Eko padomes sapulcēs.

Rīcības nedēļa: Zemeslodes attainošana
Izaudzē savu ozolu!

Vinnija audzēkņi, katrs savā grupā veidoja savu Ziemassvētku eglīti. Bija arī tradicionālā, bet japiebilst tā bija podiņā, kuru pavasarī izstādīja un nu jau priecē visus bērnus pastaigu laikā.

Februārī tika svinēta “Augstā mode”, nosacījums bija izmantot jau sakrātus materiālus, sniedzot tiem otro iespēju. Lieliska vecāku atsaucība un azarts, kad tika veidoti krāšņie tērpi, bet vislielākais gandarījums bija vērojams bērnu acīs, jo viņu vecāks bija izveidojis šo tērpu. 

Vinnijs turpinās iesāktos darbus pie Eko skolas tēmām, un šogad iesaistīsies tēmasaktualitātēs par – pārtiku!