“Riti, riti, kamolīti…”

Vinnija dziedošās Pūcītes bija devušies lieliskā piedzīvojumā- braucienā uz mazajiem dziesmu un deju svētkiem “Riti, riti, kamolīti…”, kuri norisinājās Kadagas PII “Mežavēji”. Sakām lielu paldies par sirsnīgo uzņemšanu un iespēju iepazīties ar citiem dziedošiem, muzicējošiem un dejojošiem bērniem! Skanīgi izdevusies un iespaidiem bagāta diena!